24 kwietnia, 2024

V/A-아요/어요 czyli końcówka czasu teraźniejszego

Końcówka 아요/어요 to końcówka czasu teraźniejszego, którą łączymy z tematem czasownika lub przymiotnika.
Z jej pomocą tworzy zdania oznajmujące lub pytające w czasie teraźniejszym.
Końcówka ta nie jest formalna, ale grzeczna.

Zasady dotyczące formy:
1. jeśli ostatnią samogłoską tematu jest lub łączymy temat z -아요
2. jeśli temat kończy się na 하다 to zmieniamy je na 해요
3. w pozostałych przypadkach łączymy temat z -어요

1.
받다 -> 받아요
가다 -> 가요
오다 -> 와요
좋다 -> 좋아요

2.
일하다 -> 일해요
좋아하다 -> 좋아해요

3.
먹다 -> 먹어요
읽다 -> 읽어요

저는 학교에 가요. Ja idę do szkoły

지원은 회사에서 일해요. Jiwon pracuje w firmie.

엄마는 김치를 만들어요. Mama robi kimchi.

우리는 커피를 마셔요. My pijemy kawę.

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset