japoński
sensei

SENSEI to znaczy NAUCZYCIEL

SENSEI - nauczyciel, w Japonii był często mistrzem w wielu dziedzinach. Nasi lektorzy kontynuują tę tradycję poprzez uczenie zarówno języka, jak i kultury Japonii. 

Założycielami szkoły są pasjonaci Japonii, którzy jednocześnie aktywnie praktykują kendo - japońską szermierkę.

Plan semestralny grup językowych

POZIOM A1/I

Uczeń po opanowaniu pierwszego semestru będzie umiał:
1. rozróżniać niezbędne do samodzielnej nauki: + trzy systemy pisma, + struktury gramatyczne, + ogólny
szyk zdania (odmiana np. rzeczownika, czasownika, przymiotnika), + stopnie grzeczności wypowiedzi,
2. przedstawić się/ inne osoby (kraj pochodzenia i narodowość, wiek, zawód),
3. określić położenie, przynależność danych przedmiotów, nazwać miejsca w najbliższej okolicy,
4. określić i zapytać się o ceny w Japonii,
5. opisać czynności życia codziennego, swój plan dnia, a także plan innych osób,
6. określić i zapytać się o czas: godzinę, dzień tygodnia, miesiąc, rok
7. opisać przedmioty, cechy fizyczne, miejsca,
8. wyrazić, co lubi, a czego nie lubi; oraz opisać zdolności i umiejętności,
9. umówić się na spotkanie, zaproponować, zasugerować, przyjąć i odrzucić propozycję,
10. wykorzystać odpowiednie wyrażenia i schematy, charakterystyczne dla języka japońskiego, potrzebne do
przeprowadzenia płynnej konwersji z drugą osobą,
11. wyrazić zainteresowanie, zdziwienie, radość, smutek, zmartwienie itp.
12. podać powód, wyrazić prośbę, zapytać o pozwolenie.
Zapisz się

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset