koreanski
korean
horangi

HORANGI to znaczy TYGRYS

Tygrys jest silnie związany z kulturą koreańską. Uważany jest za opiekuna ludzi, który wypędza złego ducha i przynosi szczęście. Jest symbolem odwagi - w sztuce przedstawiany czasem z wesołym uśmiechem. 

Styl ten odzwierciedla nie tylko konfucjańskie wartości cnoty i życzliwości, ale także pogodny i optymistyczny duch narodu koreańskiego.

Plan semestralny grup językowych

POZIOM A1/I

Zapisz się
Gramatyka:

- Nauka alfabetu koreańskiego hangeul,
- Składnia języka koreańskiego,
- Sufiksy rzeczownikowe (partykuły miejsca, podmiotu, mianownika, etc),
- Czasowniki: tworzenie pytań, przeczeń, finitywna końcówka –mnida/-seumnida,
- Wybrane zaimki wskazujące (i, geu, jeo),
- Majczęściej używane klasyfikatory liczebników,
- Przeczenia czasowników,
- Forma an
Słownictwo:

- Podstawowe czasowniki, rzeczowniki
- Dwa systemy liczenia (rodzimy i sino-koreański)
- Zwroty grzecznościowe
- Określenia czasu (lata, dni tygodnia, godziny, etc)
- Wybrane kraje/ narodowości/ języki
- Rodzina
- Podstawowe pojęcia

POZIOM A1/II

Zapisz się
Gramatyka:

- Wprowadzenie drugiego tematu czasownika na przykładzie niefinitywnej końcówki –oso/-aso
- Czasowniki: niefinitywna spójki –go, -nikka, -myeon, ji man,
- Czas przeszły czasownika
- Grupy nieregularne czasowników
- Sufiks formy przyszłej czasownika
- Przeczenia przymiotników i czasowników
- Forma analityczna
Słownictwo:

- Przyimki, kierunki świata
- Meble i pomieszczenia
- Jedzenie
- Zakupy, w restauracji
- Podróżowanie

POZIOM A2/I

Zapisz się
Gramatyka:

- Kategoria honoryfikatywności: wprowadzenie problemu honoryfikatywności/ nadawca - temat - Wypowiedzi – odbiorca/ infiks honoryfikatywny -si
- Przymiotniki i czasowniki: forma przydawkowa
-Końcówki czasowników -l kkayo?, -psida, forma wyrażająca konieczność, formy przyszłości
cząstki mot
Słownictwo:

- Zawody
- Uuiór
- Kolory

POZIOM A2/II

Zapisz się
Gramatyka:

- Formy niefinitywne czasowników
- Formy finitywne czasowników
- Formy dokonane czasowników
- Strona bierna czasownika
Słownictwo:

- Podróżowanie
- Choroby, u lekarza
- Przymiotniki określające wygląd i cechy charakteru człowieka
- W trakcie prowadzenia zajęć bierzemy także pod uwagę chęć kursantów do wzięcia udziału w międzynarodowym egzaminie KLAT.
Zapisz się

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset