4 lipca, 2024

V-았/었- czyli czas przeszły

Gramatyka V-았/었- używana jest wyrażenia czasu przeszłego.

Zasady dotyczące formy
- jeśli ostatnią samogłoską tematu jest lub łączymy temat z --
- jeśli temat kończy się na 하다 to zmieniamy je na --
- w pozostałych przypadkach łączymy temat z --


Po dodaniu formy czasu przeszłego -았/었- dodajemy jeszcze końcówkę, którą akurat w zdaniu potrzebujemy. Jeśli jest to zdanie oznajmujące to skorzystamy z form 았어요/었어요 lub 았습니다/었습니다.

어제는 더웠어요.
Wczoraj było gorąco.

비빔밥이 맛있었어요.
Bibimbap był pyszny.

백화점에서 선물을 샀어요.
Kupiłem prezent w centrum handlowym.

주말에 뭐 했어요?
Co robiłaś w weekend?

어제 학교에 갔습니다.
Wczoraj poszedłem do szkoły.

숙제를 하지 않았어요.
Nie zrobiłam zadania domowego.

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset