13 czerwca, 2024

V(으)ㄹ 거예요 czyli czas przyszły

Gramatyka V(으)ㄹ 거예요 używana jest do do wskazania przyszłego planu lub możliwości. Jest najbardziej podstawowym czasem przyszłym.

Temat zakończony na samogłoskę: -ㄹ거예요
가다 - 갈 거예요 , 오다 - 올 거예요

Temat zakończony na samogłoskę: -을거예요
먹다 - 먹을 거예요 , 읽다 - 읽을 거예요

Temat zakończony na : ㄹ zanika dodajemy -ㄹ거예요
만들다 - 만들 거예요


내일 친구를 만날 거예요.
Jutro spotkam się z przyjacielem.

친구하고 같이 사진을 찍을 거예요.
Zrobię zdjęcie razem z przyjaciółmi.

내년에 한국에 갈 거예요.
W następnym roku pojadę do Korei.

지금 샌드위치를 만들 거예요.
Zrobię teraz kanapkę.

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset