3 stycznia, 2024

N이/가 아니다 czyli “nie być N”

Konstrukcja N이/가 아니다 wyraża, że “coś nie jest N”. Jednak jest to forma bezokolicznikowa. Dlatego w zdaniu spotkamy się częściej z formami:

N이/가 아닙니다 (formalna grzeczna)
N이/가 아니에요 (nieformalna grzeczna)

Najprostszą konstrukcją zdania z daną gramatyką jest:

N1은/는 N이/가 아닙니다/아니에요.
N1 nie jest N2.

N1 zakończone na spółgłoskę +
N1 zakończone na samogłoskę +

N2 zakończone na spółgłoskę +
N2 zakończone na samogłoskę +

민석은 의사가 아닙니다.
Minseok nie jest lekarzem.
미도리는 한국 사람이 아닙니다.
Midori nie jest Koreanką.
이것은 책이 아니에요.
Ta rzecz nie jest książką.
저기는 학교가 아니에요.
Tamto miejsce to nie szkoła.

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset