1 grudnia, 2023

동사, 형용사, 명사 czyli czasownik, przymiotnik i rzeczownik

Czasownik w języku koreańskim to 동사.
Czasowniki mają swoją formę słownikową inaczej bezokolicznikową, która kończy się na sylabę .

가다 - iść

오다 - przychodzić

먹다다 - jeść

보다 - widzieć

하다 - robić

말하다 - mówić

W języku koreańskim wiele gramatyk polega na dodaniu odpowiedniej końcówki do czasownika,
a konkretniej do “tematu czasownika”. “Temat czasownika” to jest to co nam zostaje po ucięciu końcówki bezokolicznika, czyli -다.

가다 -> 가 - "가” to temat czasownika 가다

오다 -> 오 - “오“ to temat czasownika 오다

먹다 -> 먹 - "먹“ to temat czasownika 먹다

---

Przymiotnik w języku koreańskim to 형용사.

Przymiotniki w języku koreańskim zachowują się tak samo jak czasowniki. To znaczy, że one również mają swoją formę bezokolicznikową z końcówką -.

크다 - być dużym

작다 - być małym

예쁘다 - być ładnym

맛있다 - być smacznym

좋다 - być dobrym

나쁘다 - być złym

Większość gramatyk, które stosuje się z czasownikami, używa się również z przymiotnikami.

---

Rzeczownik w języku koreańskim to 명사.

Rzeczowniki w języku koreańskim nie odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje. Mniej do nauki 😉

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset