13 maja, 2024

대중매체 czyli "środki masowego przekazu"

뉴스 wiadomości [nyu-seu]
비디오 wideo [bi-di-o]
오디오 audio [o-di-o]
잡지 czasopismo [jab-ji]
광고 reklama [kwang-go]
방송 nadawanie programów [bang-song]


hangeul znaczenie [czytanie]

Szybki kontakt

+48 517 413 573
kontakt@orientacademy.pl

Adres do korespondencji:

ORIENT ACADEMY sp. z o.o.
ul. Saperów 2a
53-151 Wrocław
NIP: 894-321-56-75
REGON: 525865794
KRS: 0001047405
Konto bankowe (PLN): BANK ING 07 1050 1575 1000 0090 8251 8862
© Copyright 2022 - Orientacademy
envelopephone-handset